Flytkropp som används för förtöjning eller för utmärkning (till exempel av fiskeredskap)