Mekanisk konstruktion för lyft som består av ett hjul och en hållare som en lina kan löpa genom, och som förlänger vägen för lyftet så att man inte behöver ta ut lika mycket kraft för att klara lyftet