Bränsle till otto-motor, som man tillverkar av rå-olja