Lösningsmedel som löser fett och som man använder för att ny färg, fernissa, gelcoat eller klister-märken ska fästa på ytor med gammal ytbeläggning