Slipar gör man för att ta bort ytskikt
Man kan slipa med slippapper på en träkloss eller med slipmaskin.