Båttermer betyder namnen på båtens olika delar.
Den delen av båten som är framåt kallas för. Den bakre delen kallas akter. Sittbrunn är namnet på den del av segelbåten där man sitter.

  • Akterspegel - Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterspegel har istället en akterstäv.
  • Akterstäv - Akterstäv är namnet på den spetsiga avslutningen som vissa båtar har i akternBåtar som saknar akterstäv har istället en akterspegel.