Olika arbetsuppgifter som görs på ett varv
Exempelvis att slipa, måla, tvätta, montera, bygga, koppla och plasta

  • Montera - Sätter ihop eller skruvar ihop delar
  • Motorservice - Service av motor – betyder ofta att byta olja och tändstift.
  • Polera - Polera gör man för att skapa jämna ytorMan kan polera för hand med en trasa eller med polermaskin.
  • Slipa - Slipar gör man för att ta bort ytskiktMan kan slipa med slippapper på en träkloss eller med slipmaskin.