Akterstäv är namnet på den spetsiga avslutningen som vissa båtar har i aktern
Båtar som saknar akterstäv har istället en akterspegel.