Akterspegeln är namnet på den breda avslutningen som vissa båtar har i aktern
Båtar som saknar akterspegel har istället en akterstäv.