Välj en sida

Förändring av ett material genom kemisk reaktion med ett annat material eller medium.