Välj en sida

Propellern snurrar och får båten att röra sig framåt eller bakåt. Propellern är en del av den drivlina som drivs av en motor.