Att handleda nya medarbetare på en arbetsplats är både viktigt och kräver tid. Och skulle sedan den nya medarbetaren ha en utmaning när det gäller funktionalitet, språk eller kultur, så blir handledningen ytterst viktig för att optimera möjligheten till en lyckad praktik eller anställning.

I just projektet SweBoat Mångfald handlar det om att hitta och förmedla nyanlända personer till företagen i båtbranschen.
I detta finns en tydlig utmaning när det gäller både språk och kultur.

Det är många arbetsplatser i Sverige som haft möjligheten att välkomna nyanlända personer till en praktik eller ett arbete. Därför finns det också många viktiga och tänkbara erfarenheter att ta del av. Några av dessa hittar du längre ner på sidan.

En viktig aspekt handlar om förväntningar. Vilka förväntningar har du som arbetsgivare? Vilka förväntningar har den nya praktikanten/medarbetaren?

Några viktiga reflektioner är även vikten av att arbetsplatsen och praktikanten tillsammans sätter en plan för tiden tillsammans och att man blir överens om vad och hur, och till och med att ni kanske skriver under det ni kommit överens om.

Under förutsättning att det är en ny medarbetare det är du letar efter, så behöver du bli tydlig om vad du förväntar dig att praktikanten ifråga förväntas kunna, för att ni efter en tid skall kunna gå över i någon form av anställning.