Sweboats medlemmar är ofta små kustnära företag med en tydlig konjukturscykel fokuserad på vår och höst, och där emellan med lugnare perioder. Eller för att uttrycka det mer tydligt – vår och höst kaos, och resterande del av året inte fullt lika hysteriskt.

Ett rekryteringsarbete i projektet går till så att vi kontaktar lokala företag i båtbranschen, och då företrädesvis medlemmar i SweBoat, för att verifiera eventuellt rekryteringsbehov, vad och när. I samband med detta tas även ett underlag fram för digital annonsering.

Vi stämmer samtidigt av med arbetsförmedling och kommun för att få reda på hur tillgången på arbetskraft ser ut, och då företrädesvis nyanlända och utlandsfödda.

När vi fått ihop ett lokalt behov av personal och samtidigt att det finns arbetskraft att tillgå, så arrangeras det ett rekryteringsmöte.

På rekryteringsträffen informeras de arbetssökande om båtbranschen och dess möjligheter till arbete.

Därefter ges möjligheter för företag och arbetssökande att träffas en första gång.

De arbetssökande som sedan är fortsatt intresserade erbjuds direkt att göra en ansökan via rekryteringsverktyget Happyr.

Rekryteringsverktyget Happyr tillämpar sk fördomsfri rekrytering, vilket innebär att man initialt döljer parametrar ålder, ursprung, kön och annat av mindre värde.
Istället läggs mer fokus på frågor som verifierar inställning, värderingar och drivkrafter.

Före rekryteringsträffen har även det annonserande företaget gjort en motsvarande analys för att verifiera företagets attityd, värderingar och drivkrafter.

När den sökande slutfört sin ansökan så sker en automatisk matchning mellan sökande kandidater och annonserande företag, och om då matchning uppstår så är det sedan företaget som bjuder in till ett nästa steg.

Det är nu i detta läge som projektet åstadkommit det som den ursprungliga idén efter strävade – en bättre inledande matchning av sökande.

Efter detta kopplar vi på den lokala arbetsförmedling, för att ta det nyfunna intresset mellan företag och sökande, till närmare en anställning. Beroende på läge, behov och den sökandes faktiska förutsättningar, sätts olika typer av finansiering och insatser igång. Ofta börjar det med en praktik eller en kortare utbildning.

Och om sedan tycke och smak är ömsesidig och håller i sig, så går relationen vidare till någon form av anställning.