Jag är anlitad av SweBoat för att projektleda SweBoats mångfaldsprojekt.

Jag driver annars aktören Prioriterat tillsammans med Mia Enander Lanner. Prioriterat genomför konsultuppdrag för kommuner, fastighetsbolag, branschorganisationer och andra som vill jobba med social hållbarhet för att möta samhällsutmaningar och ibland även skapa affärsnytta.

Vi medverkar även i Mötesplats Stavsnäs, som är ett föreningssamarbete på östra Värmdö för att med ett samlat civilsamhälle möta lokala samhällsutmaningar.

Jag har tidigare bland annat haft uppdrag/tjänstgjort som:
Processledning – socialt företagande/Vinnova – Stockholms Stift
Hjälpa nyanlända akademiker – Nacka Kommun/Norbergs kommun
Näringslivssamordnare – Botkyrka kommun
Projektchef för genomförande och lansering av Världsarvet Hälsingegårdar – Region Gävleborg