Jag är anlitad för att arbeta med SweBoats mångfaldsprojekt. Tillsammans med Per Lejoneke driver vi också PRIORITERAT som genomför konsultuppdrag för kommuner, fastighetsbolag, branschorganisationer och andra som vill jobba med social hållbarhet för att möte samhällsutmaningar. Gentemot SMB (små och medelstora företag) arbetar vi utifrån lokala utmaningar och företagets affärsområde för att utveckla lösningar som genererar både samhällsnytta och affärsvärde.

Vi medverkar även i och utvecklar konceptet Mötesplats Stavsnäs, som är ett föreningssamarbete på östra Värmdö för att med ett samlat civilsamhälle möta lokala samhällsutmaningar.

Tidigare och pågående tjänster och uppdrag:

Mångårig erfarenhet av statlig förvaltning, styrning och kvalitetssäkring. Ansvarig utvecklare för samverkan med näringsliv och långsiktig utveckling av kulturarvsdriven besöksnäring – Statens maritima museer och Svensk Sjöfartsindustri

Utveckling av projektorganisation, visionsarbete, miljöcertifiering (ISO 14001) och övergripande hållbarhetsarbete – Sjöhistoriska museet

Processledning förstudie ”Mötesplats Stavsnäs” – LEADER och Värmdö kommun samt DVIF

Nuvarande uppdrag tillsamman med Linneuniversitetet och Chalmers tekniska högskola – Lighthousfinansierat projekt om socialt hållbar sjöfart och samverkan

Styrelseuppdrag – Grantomta Montessori skola- och förskola

Styrelseuppdrag – Visit Värmdö

Innehar en Executive MBA – Stockholms Universitet – inriktning mot näringsliv, socialt hållbar utveckling och Agenda 2030