Projektet SweBoat Mångfald är svaret på ett utbrett önskemål i båtbranschen om hjälp att hitta personal och en generellt bättre mångfald för att bättre spegla det omgivande samhället.

Projektet jobbar i huvudsak på två spår – dels kortsiktigt för att fånga upp möjliga kandidater bland nyanlända och utrikesfödda.
Sedan med ett lite mer långsiktigt arbete för att göra branschen mer attraktiv för kvinnor generellt.

Vi fokuserar i huvudsak på att förse branschen med sk ”Båtservicemedarbetare” – vilket betyder en tjänst med enklare arbetsuppgifter som att tvätta, städa och måla båtar, samt att vara behjälplig vid arbete med motorer, plastjobb, elarbeten och snickeri.

Inledningsvis har vi geografiskt fokuserat på Ostkusten – Roslagen med båtbranschföretag i Norrtälje, Vaxholm och Österåkers kommuner:
Samt på Västkusten – Kungälvs kommun.

Nu utökar vi området till fler kommuner längst både Ostkusten och Västkusten.
Avgörande är att det finns SweBoat-medlemmar som som behöver nyanställa och är positiva till ökad mångfald.

När vi fångat upp ett lokalt intresse bland några båtserviceföretag, så kontaktar vi den lokala arbetsförmedlingen eller kommunkontoret för att stämma av tillgången på personer i etablering.
Finns det folk att tillgå och som de lokala företrädarna bedömer ha förutsättningar, så arrangeras ett informationsmöte.

Informationsmötet genomförs av oss i projektet, men utan arbetsgivare. Vidare sker mötet på svenska

Vår kravprofil på möjliga kandidater kan sammanfattas som följer:
– Vilja jobba och vilja lära
– Intresse att jobba i båtbranschen
– Händig och noggrann
– Kunna passa tider
– Kunna prata och förstå svenska
– Erfarenhet av båtar – gärna men inget krav

Projektet företräder företag i båtbranschen som behöver anställa fler medarbetare. Men för att försäkra sig om att man hittat rätt person för jobbet så börjar man i de allra flesta fall med en praktikperiod på 1-2 månader. Om sedan ”ömsesidigt tycke uppstår” så fortsätter samarbetet i en anställning i någon form.

Om du känner till personer som skulle passa i båtbranschen?
eller kanske känner du till företag i båtbranschen som behöver folk, så får du gärna kontakta oss, så ser vi hur vi bäst skulle kunna vara behjälplig.