Idén till projektet SweBoat Mångfald kom från några av SweBoats medlemsföretag under många år sökt personal ytan att riktigt lyckas. Några försök med praktikplatser misslyckades på grund av bristfällig validering redan från början.

Efter många diskussioner, planer och kontakter bestämde man sig att göra gemensam sak i frågan via sin branschorganisation SweBoat och med finansiellt stöd från statliga Tillväxtverket.

Våren 2018 blev det tvååriga projektet beviljat och i juni samma år kom projektet igång.

Tanken är att pröva former för att hjälpa båtbranschen lyckas med sina personalrekryteringar, och samtidigt slå ett slag för att samtidigt öka mångfalden i branschen.

Lösningen blev att hitta nya rekryteringsmetoder och att fokusera främst på att nå nyanlända, utlandsfödda och kvinnor.

För att avgränsa insatsen så fokuserar projektet primärt på båtbranschföretag i två pilotområden:

Lysekils kommun på Västkusten
Roslagen i Stockholms län / Ostkusten

Även företag i närliggande områden, och med ett tydligt rekryteringsbehov kommer att involveras i projektet.