Välj en sida

Handledning på arbetsplatsen

Att handleda nya medarbetare på en arbetsplats är både viktigt och kräver tid. Och skulle sedan den nya medarbetaren ha en utmaning när det gäller funktionalitet, språk eller kultur, så blir handledningen ytterst viktig för att optimera möjligheten till en lyckad...

För dig som är jobbar med etablering och arbetsmarknad

Projektet SweBoat Mångfald är svaret på ett utbrett önskemål i båtbranschen om hjälp att hitta personal och en generellt bättre mångfald för att bättre spegla det omgivande samhället. Projektet jobbar i huvudsak på två spår – dels kortsiktigt för att fånga upp...

Till dig som företagare som behöver rekrytera!

SweBoats mångfaldsprojekt är en möjlighet för dig att kostnadsfritt fram till juni 2020, pröva att rekrytera nyanlända och utlandsfödda. Rekryteringsarbetet görs i nära samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen där du är verksam. Men det görs medhjälp av den...

Mia Enander Lanner

Jag är anlitad för att arbeta med SweBoats mångfaldsprojekt. Tillsammans med Per Lejoneke driver vi också PRIORITERAT som genomför konsultuppdrag för kommuner, fastighetsbolag, branschorganisationer och andra som vill jobba med social hållbarhet för att möte...

Per Lejoneke

Jag är anlitad av SweBoat för att projektleda SweBoats mångfaldsprojekt. Jag driver annars aktören Prioriterat tillsammans med Mia Enander Lanner. Prioriterat genomför konsultuppdrag för kommuner, fastighetsbolag, branschorganisationer och andra som vill jobba med...